UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

Posted by Posted on10 sierpnia, 2012 Comments0

Problemu tego nie widać w statystykach umieralności. Współczynnik zgonów z powodu wirusowego zapalenia wątroby jest w Europie niski: od 0,1 w krajach skandynawskich do 1,8 w Rumunii. W Polsce nastąpił wzrost z 0,3 w roku 1960, 0,8 w 1970, do 1,1 w latach 1976 i 1977. O tej ostrej chorobie zakaźnej więcej można się dowiedzieć od kilkuset tysięcy ży­jących, przewlekle cierpiących. Umieralność niemowląt (zgony w pierwszym roku życia) uchodzi za wskaźnik stanu zdro­wia ludności i rozwoju ekonomicznego kraiu. Wysoką umieralność wiąże się ze złymi warun­kami materialno-bytowymi i sytuacją sanitar- no-higiemczną, z niedostateczną opieką facho­wą w czasie porodu i wcześniej, niekorzystaniem ze służby zdrowia położniczej i innej nawet tam, gdzie placówki te są osiągalne. Współczynnik ten ma również zasadniczy wpływ na przeciętną długość trwania życia i z tego względu zasługuje na szczególną uwa­gę. Umieralność niemowląt oblicza się inaczej mz inne współczynniki zgonów.

Category

Leave a Comment