LECZNICZA FILOZOFIA

Posted by Posted on7 sierpnia, 2010 Comments0

Odpowiada to filozo­fii opieki leczniczej, zgodnie z którą poszcze­gólne narządy człowieka (serce, nerki, żołądek itd.) traktowane są jako odrębne obiekty in­terwencji medycznej. Bez względu na to, czy istnieje bardziej czy mniej wolny wybór le­karza, pacjent i tak przebywa pod opieką szeregu lekarzy, przy czym żaden z nich nie ponosi odpowiedzialności za całość. Liczne pos­tulaty środowiska fachowego dotyczące ko­nieczności porozumiewania się lekarzy leczą­cych danego pacjenta i podejmowane w związ­ku z tym rozmaite, na ogół mało skuteczne działania mające na celu usprawnienie obie­gu dokumentacji pacjenta wyrażają powszech­ną opinię fachowców, że obecnie nie ma sys- i temu zapewniającego ciągłość koordynacji komunikacji między lekarzami w procesie leczenia.

Category

Leave a Comment