SZCZEGÓLNIE SILNE DZIAŁANIE

Posted by Posted on22 maja, 2009 Comments0

W krajach, w których za­obserwowano szczególnie silne działanie trendu sekularnego, nastąpiły rzeczywiście bardzo istotne zmiany w sposobie odżywiania w kierunku zwiększenia ilości mięsa dostarczającego organizmowi najłatwiej przy­swajalnego białka. Jednak i ta teoria nie może wyjaśnić występowania trendu sekularnego w takich krajach jak Szwecja czy Kanada, gdzie wysoki standard życia utrzymuje się niezmiennie od dawna.Poza tymi teoriami, tłumaczącymi zjawisko trendu sekularnego dzia­łaniem różnych czynników środowiskowych, istnieje też teoria usiłująca je wyjaśnić działaniem czynnika genetycznego. Teoria ta bierze za punkt wyjścia zjawisko heterozji (większej bujności i żywot­ności mieszańców) jako skutku rozbicia izolacji genetycznej, charakte­rystycznej dla społeczeństw wiejskich. Od połowy XIX w. rozpoczęła się bowiem masowa wędrówka ludności ze wsi do miast, dzięki czemu doszło do zawierania małżeństw pomiędzy osobnikami pochodzącymi z różnych wsi i miast, a nie — jak to miało miejsce wcześniej — po­między członkami tej samej społeczności wiejskiej.

Category

Leave a Comment