WYJAŚNIENIE TRENDU

Posted by Posted on29 maja, 2009 Comments0

Inna teoria upatruje przyczynę trendu sekularnego w selekcji konstytucjonalnej, polegającej na emigracji osobników okreś­lonego typu konstytucjonalnego ze wsi do miast. Osobnicy o podwyż­szonej reaktywności wegetatywnej, a więc mający predyspozycje do szybszego wzrastania, charakteryzują się równocześnie większym za­sobem energii i ruchliwością, która zmusza ich do opuszczania wsi i szu­kania lepszych dla siebie warunków w mieście. Istnienie w populacji selekcji tego typu musiałoby jednak szybko doprowadzić do stałego zmniejszania się wysokości ciała ludności wiejskiej. Wielu badaczy tłumaczy zjawisko trendu sekularnego zmianami w diecie, która z węglowodanowej staje się w coraz większym stopniu dietą mieszaną, o dużej zawartości białka. Z badań nad wzrasta­niem zwierząt hodowlanych wiadomo, że dieta białkowa wpływa do­datnio na wzrost i przyspiesza dojrzewanie.

Category

Leave a Comment