NAJLEPSZY SPOSÓB

Posted by Posted on29 kwietnia, 2014 Comments0

Stosunkowo najlepszym sposobem pomiaru częstosci i rozmieszczenia chorób wśród lud­ności są specjalnie organizowane badania le­karskie dotyczące całej populacji na określo­nych terenach albo wybranych grup ludności, np. dzieci, pracowników przemysłu czy pobo­rowych. Organizacja takich badań jest jednak uciążliwa, a ich koszt znaczny. Pierwsze bada­nie tego typu zostało przeprowadzone w roku 1926 w Stanach Zjednoczonych (objęło ono 7500 rodzin w jednej miejscowości) i od tego czasu podobne badania są podejmowane w ró­żnych krajach. Dają one obraz jak na jedno­razowym zdjęciu fotograficznym, bez możli­wości porównywania przebiegu chorób w cza­sie.

Category

Leave a Comment