SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Posted by Posted on7 maja, 2011 Comments0

Pojęcie prawa do ochrony zdrowia sugeruje, j że ktoś ma obowiązek (na zasadzie niepisanej ? I umowy społecznej) zapewnienia bezpośrednich 1 świadczeń uprawnionemu, przy czym zakres 1 świadczeń zależy nie tylko od istnienia prawa, i lecz również od czynników ekonomicznych 1 i innych. Wynikałoby z tego, że opieka zdrowotna ma tylko niewielki udział w zapewnie- niu zdrowia, o czym zresztą wiadomo skądi-1 i nąd. System ochrony zdrowia (lekarze, leki, i szpitale itd.) oddziałuje w niewielkim stopniu i (około 3%—10%) na wartość wskaźników^ sta­nu zdrowia ludności, takich jak umieralność niemowląt, absencja chorobowa, umieralność) ogólna. Pozostałe 97%—90% jest uwarunkowa­ne czynnikami, na które służba zdrowia w za-1 sadzie nie ma wpływu, począwszy od stylu j życia poszczególnych ludzi do warunków społecznych i środowiska fizycznego.

Category

Leave a Comment