ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA

Posted by Posted on11 listopada, 2011 Comments0

W niezliczonych debatach na temat zdrowia, jakie nieustannie toczą się w całym świecie, nigdzie nie powiedziano wyraźnie, o czym właściwie się mówi; zakłada stię, że każdy wie, o co chodzi.Niewątpliwie najbardziej znana i wciąż uznawana za podstawową jest definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia z roku 1946: „Zdrowie jest pełnią fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tyl­ko brakiem choroby lub kalectwa”. Dzisiaj, po upływie ponad trzydziestu lat od wprowa­dzenia tej definicji, patrzymy na nią zupełnie inaczej niż wówczas, kiedy powstała. Zmienił się „duch czasu”; rozwinęły się takie nauki, jak epidemiologia i socjologia medycyny; za­szły głębokie zmiany w filozofii i polityce spo­łecznej; mamy za sobą doświadczenie wynika­jące z obserwacji skutków funkcjonowania definicji zdrowia w świadomości społecznej w wielu krajach.

Category

Leave a Comment