PRZEKONANIE ZAŁOŻYCIELI

Posted by Posted on10 listopada, 2011 Comments0

Cytowana definicji zdrowia w świadomości społecznej w wielu krajach. Nie mamy może zapału, jaki charakteryzował pierwsze pokolenie budow­niczych ładu powojennego w świecie.Cytowana definicja zrodziła się z przekona­nia założycieli Światowej Organizacji Zdro­wia !, że bezpieczeństwo, przyszły pokój świa­ta — wszystko to zależy od poprawy zdrowia ludzkości. Ogromny postęp medycyny w tam­tym okresie wpłynął na rozwój ideologii, któ­rej pewne cechy utrzymały się do dnia dzi­siejszego.Bezpośrednio po wojnie zapanowała wiara, że osiągnięcie i zachowanie zdrowia zależy od opieki lekarskiej opartej na 'podstawach naukowych. Okres ten trwał mniej więcej do końca lat pięćdziesiątych.

Category

Leave a Comment