STATYSTYKI POLSKIE

Posted by Posted on17 marca, 2013 Comments0

Statystyki polskie (zaczęto je zbierać od roku 1919) zostawiają poza swoim zasięgiem wcześniejsze dziesięciolecia, bardzo znamien­ne pod względem kształtowania się umieral­ności. Świadczą o tym materiały pochodzące z krajów, które wcześniej niż Polska przystąpiły do prowadzenia statystyk, jak np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Czechosłowac­ja. Sięgając do nich otrzymujemy obraz prze­biegu krzywej zgonów od początku naszego stulecia lub nawet wcześniej. Widzi­my że w roku 1900 współczynnik umieralności standaryzowany na wiek w Stanach Zjednoczonych wynosił 17,8 na 1000 ludności. Następnie obniżał się powoli, lecz stale do noku 1936 — z wyjątkiem gwałtowne­go wzrostu w roku 1918, związanego z epi­demią grypy. Począwszy od roku 1937 tempo spadku było szybsze. Spadek ten utrzymywał się do roku 1954, po czym nastąpiła trwająca do dzisiaj stabilizacja poziomu zgonów.

Category

Leave a Comment