STAN SUBIEKTYWNY

Posted by Posted on17 lipca, 2015 Comments0

Choroba w drugim sensie oznacza stan su­biektywny jednostki, jej złe samopoczucie. Jeś­li dany człowiek czuje się chory, to jest chory, bez względu na to, czy istnieje, czy nie istnieje u niego zmiana patologiczna, objawy choroby stwierdzone obiektywnie za pomocą badania fizykalnego i badań laboratoryjnych. Zwykle zresztą choroba biologiczna powoduje również złe samopoczucie, czyli chorobę psychologiczną, o   czym wiadomo od dawna. Względnie nowe jest natomiast uznanie zależności odwrotnej, o   czym mówi się coraz częściej: mianowicie występowania choroby biologicznej w następs­twie choroby psychologicznej.

Category

Leave a Comment