SPRECYZOWANIE SŁÓW

Posted by Posted on24 lipca, 2011 Comments0

Słowa „zdrowie” i „choroba” nie mogą być więc precyzowane w sposób uniwersalny czy statyczny. Mają one sens tylko wtedy, gdy dotyczą określonej osoby, przebywającej w określonym środowisku fizycznym i społecznym. Czymś najbliższym zdrowia jest stan fizyczny i umysłowy braku dolegli­wości, pozwalający danej osobie działać tak efektywnie i tak długo, jak tylko to możliwe w środowisku, w którym żyje. W takim J ujęciu zdrowie przestaje być jakimś monolitem, jakąś uniwersalną normą dla wszystkich ludzi. Zależy od płci, wieku, rodzaju ;i pracy zawodowej, sytuacji rodzinnej — słowem jest to „zróżnicowane zdrowie”, pojęcie j względne, mające różne znaczenie dla różnych| ludzi.

Category

Leave a Comment