DRUGI KIERUNEK WALKI

Posted by Posted on15 stycznia, 2008 Comments0

Drugim kierunkiem walki z przegrzaniem jest konstrukcja ubio­rów ochronnych. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach rokują tu duże sukcesy. Opracowano np. układy chłodzące po­zwalające na przeszło godzinne pozostawanie w piecu hutniczym o tem- p0raturze 150—200° C bez kontaktu z otoczeniem; stwierdzono, że samo zastosowanie chłodzonych hełmów, zapobiegających wzrostowi tempe­ratury głowy, znacznie przedłuża czas tolerancji gorąca. Naturalnie ubiory ochronne ze specjalnymi systemami chłodniczymi nadają się do stosowania w szczególnych sytuacjach. Dla milionów ludzi narażonych na krańcowe warunki stressu cieplnego pozostają dwie drogi zwiększa­nia odporności na gorąco: wspomniane już zapobieganie odwodnieniu i aklimatyzacja fizjologiczna.

Category

Leave a Comment