POWSZECHNE ODCZUWANIE

Posted by Posted on7 maja, 2015 Comments0

Coraz powszechniejsze jest odczuwanie, że heroiczne wysiłki naukowomedyczne i techno­logiczne zmierzające do korekcji nie zawsze są godne podziwu i że niektóre skutki tych usprawnień mogą być szkodliwe dla zbiorowej i indywidualnej egzystencji człowieka.Nie znaczy to, że rozwój medycyny osiągnął już kres swych możliwości technicznych i przy- rodniczonaukowych. Twierdzenie takie byłoby nonsensem. Nie ma jeszcze rozstrzygającej, efektywnej technologii leczenia lub zapobiega­nia żadnej spośród dziesięciu chorób będących, przyczyną 80% zgonów we współczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych. Oczywiś­cie dużo można zrobić dla pacjentów cierpią­cych na te choroby, w sensie pociechy, łagodze­nia objawów, a niekiedy przedłużenia życia.

Category

Leave a Comment