ROZWÓJ MEDYCYNY

Posted by Posted on12 września, 2015 Comments0

W dziedzinie tej rozwi­jają się obecnie na szeroką skalę badania społecznych czynników choroby i śmierci; omówienie tych prac przekracza jednak ramy. Medycyna nie istnieje w próżni społecznej. Mówiąc o medycynie polskiej, brytyjskiej czy amerykańskiej, mamy na myśli swoiste cechy medycyny i służby zdrowia w każdym z tych krajów, np. socjalistyczną służbę zdrowia w Polsce, państwową służbę zdrowia w Wiel­kiej Brytanii, medycynę typu free enterprise („wolne przedsiębiorstwo”) charakterystyczną dla Stanów Zjednoczonych. Lecz oprócz cech związanych z poszczególnymi krajami, medy­cyna ma cechy uniwersalne, odnoszące się do wszystkich społeczeństw naszego globu. Chodzi tu o podstawowe zadania i cele medy­cyny oraz powszechnie przyjęte wartości.

Category

Leave a Comment