PODSTAWOWE CELE I WARTOŚCI

Posted by Posted on26 sierpnia, 2015 Comments0

Podstawowe cele i wartości — to zdrowie, pomoc cierpiącemu, leczenie, niedopuszczenie do choroby. Wyznacznikiem działania medycy­ny jest ocena, że lepiej jest nie chorować niż chorować i żyć n ż umrzeć. Zadanie medycyny polega na znalezieniu możliwie najskutecz­niejszych środków realizacji tych wartości. Poszczególne kraje i społeczeństwa robią to w różny sposób, nas jednak interesuje raczej ogólny aspekt medycyny. Chociaż niektóre da­ne w tej książce dotyczą Polski, to większość materiałów została dobrana z intencją uwypuk­lenia właśnie obrazu generalnego i tendencji ogólnych. Umożliwiło to podjęcie rozważań nad zdrowiem rozmaitych populacji na świecie oraz nad wpływem opieki medycznej na zdro­wie w rozmaitych krajach i na różnych kon­tynentach.

Category

Leave a Comment