BADANIA MIGRACJI

Posted by Posted on24 września, 2015 Comments0

Badania migracji, a obok tego umieralności, mają długą historię w socjologii. Niedawno socjologia podjęła także badania nad przebiegiem chorób, głównie z punktu widze­nia umieralności, a później niezależnie od tego.Wiele współczesnych zainteresowań demografii i socjologii przebiega równolegle do tradycyj­nego zainteresowania dziedzin medycyny róż­nie nazywanych — zdrowiem publicznym, medycyną zapobiegawczą, medycyną środowis­kową. Nauki te również zajmowały się od daw­na zgonami traktowanymi jako wskaźnik zdro­wia badanej populacji oraz badaniem rozmiesz­czenia chorób w populacji, zwłaszcza epide­micznych. Kiedy okazało się, że na nasilenie chorób i zgonów wpływają czynniki społeczne, to pomiar struktur społecznych został włączo­ny do klasycznej epidemiologii i powstała epi­demiologia społeczna.

Category

Leave a Comment