POD KONTROLĄ

Posted by Posted on14 stycznia, 2015 Comments0

Pod ich kontrolą znajdowały się rozległe obszary zachowania ludzkiego, objęte etykietą przestępstwa lub grzechu. Kiedy jednak okazało się, że medycy­na jest skuteczniejsza, że radzi sobie tam, gdzie nie pomaga modlitwa ani wola ludzka, coraz więcej sfer zachowania zaczęto wyjaś­niać specyficzną etiologią, wobec której bez­silna jest religia i prawo. Stopniowo coraz większemu zakresowi zachowania ludzkiego we współczesnych społeczeństwach przypisy­wać zaczęto znamię choroby. To, co poprzed­nio nazywało się przestępstwem, obłędem, zwyrodnieniem, grzechem, a nawet nędzą, obecnie nazywa się chorobą.

Category

Leave a Comment