RÓŻNICUJĄCE CZYNNIKI

Posted by Posted on19 stycznia, 2014 Comments0

Współczynniki zapa­dalności służą do mierzenia dynamiki chorób występowania nowych zachorowań szczegół me ostrych. Natomiast współczynnikichoro­bowości pozwalają mierzyć rozpowszechnienie chorob przewlekłych; oprócz nowych uwzględniają one wszystkie przypad ki aktualnych chorób bez względu na to  dawno doszło do zachorowania. Opierając się przeto głównie na National Health Survey jako na jedynej informacji umożliwiającej określenie przebiegu chorób wśród ogółu ludności w cżasie z uwzględnie­niem rodzaju chorób, płci, wieku, zawodu, za­robków i miejsca zamieszkania, omówię kolej­no najważniejsze ustalenia wynikające z tego badania.

Category

Leave a Comment