RODZICE DZIECKA

Posted by Posted on25 grudnia, 2009 Comments0

Rodziców dziecka zwykle nie tyle interesuje, czy dziecko jest mniejsze albo większe od średniego dziecka w Polsce, ile raczej czy roś­nie ono prawidłowo, i na to właśnie pytanie szukają odpowiedzi. Dopiero na drugim miejscu stawiane jest pytanie, jak wysoki będzie ich syn czy córka, gdy dorośnie. Takim zainteresowaniom rodziców lepiej odpo­wiada pojęcie normy tożsamej z ideałem. Wówczas norma wysokości ciała dzieci określonej płci i wieku powinna być opracowana nie na podstawie rozwoju dzieci przeciętnych, lecz wyłącznie na podstawie dzieci, których rozwój odbywał się w optymalnych warunkach zdrowot­nych, higienicznych, żywieniowych itp. Porownanie dziecka z normą- -ideałem da nam odpowiedź na pytanie, czy rozwój dziecka jest pra­widłowy, czy też nieprawidłowy. Trzeci typ normy polega na przeciw­stawieniu normy — patologii.

Category

Leave a Comment