UTOŻSAMIANIE Z IDEAŁEM

Posted by Posted on5 stycznia, 2010 Comments0

Niekiedy utożsamiają normę z ideałem w sensie estetycznym albo biologicznym. W rozwoju zwykle chodzi raczej o ideał biologiczny, którego miernikiem może być zdrowie bądź jakiś zespół cech funkcjo­nalnych i morfologicznych osobnika. Ideał w sensie estetycznym ukształ­tował się w naszej kulturze pod wpływem dzieł genialnych rzeźbiarzy starożytnej Hellady i wyraża określony typ budowy ciała.Stosowana dla celów klinicznych norma musi być oparta na kryterium zdrowia.Pierwszy typ normy, oparty na osobniku przeciętnym, może służyć do określenia pozycji osobnika na tle jego populacji Tak np. zwykle porównuje się wysokość dziecka z wysokością przeciętną dzieci w tym samym wieku w danym kraju. Jeżeli dziecko okaże się znacznie niższe albo wyższe od tak określonej normy, wzbudza to u rodziców niepokój, czy rozwój jego odbywa się prawidłowo. Występuje tu bardzo istotna sprzeczność pomiędzy samą definicją normy a jej potocznym rozumie­niem.

Category

Leave a Comment