NORMY DRUGIEGO TYPU

Posted by Posted on22 grudnia, 2009 Comments0

Podczas gdy normy drugiego typu służą do sprawdzania, czy rozwój dziecka jest bliski optymalnego, to trzeci typ normy jest przydatny do oceny rozwoju dzieci chorych. Jak więc widzimy, każdy z trzech typów norm rozwojowych służy innemu celowi, chociaż mogą one oceniać tę samą cechę dziecka, np. wysokość ciała. Jeżeli zdecydujemy się na jedną z możliwych zasad ustalenia normy, to następnym zagadnieniem będzie sama metoda jej określania.Najprostsza metoda służąca do określania normy rozwojowej dla dzie­ci polega na opracowaniu dla danej populacji tablic zawierających średnie wartości wysokości i ciężaru ciała dzieci w zależności od płci i wieku. Do tablic mogą wchodzić bądź wartości przeciętne w danej populacji, bądź wartości ustalone jako optymalne, bądź wreszcie war­tości określane dla populacji uznanej przez lekarzy za populację dzieci zdrowych — w zależności od przyjętej w danym czasie i w danym społeczeństwie koncepcji normy.

Category

Leave a Comment