RADY I ZALECENIA

Posted by Posted on15 marca, 2011 Comments0

Rad i za­leceń lekarza nie zawsze słuchają, gdyż Homo sapiens zaprzedał się rozwojowi i po­stępowi, a to nie zawsze musi oznaczać zdrowie i szczęście, nieuchronnie zaś przynosi guzy i rany. Musi być ktoś w społeczeństwie, kto je fachowo opatrzy. Zawsze będzie istnieć zapotrzebowanie społeczeństw na posiadanie systemu oddziałującego w wąskich kręgach zachowań — „twarzą w twarz”. Systemu, któ­rego głównym celem jest zagwarantowanie interesów chorych i niepełnosprawnych członków społeczeństwa, który kieruje się do­brem konkretnej, niepowtarzalnej jednostki. Warunkiem zadowolenia lekarza z pracy jest przeświadczenie, że postępuje zgodnie z tą za­sadą. Jeśli ma co do tego wątpliwości, może dojść do konfliktu ról, np. u lekarza w orga­nizacji wojskowej czy w przemyśle.

Category

Leave a Comment