DOBRO CHOREGO

Posted by Posted on13 marca, 2011 Comments0

Chory również musi wierzyć, że lekarz ma na uwa­dze jego dobro przede wszystkim. Niezbędnym warunkiem zaufania pacjenta do lekarza jest pewność, że lekarz tak właśnie postępuje. Nikt nie wie, kiedy będzie potrzebował le­karza. Uspokajająco działa świadomość, że znajduje się on w społeczeństwie i że zrobi wszystko, żeby pomóc choremu — mnie lub mojemu bliskiemu.„Dobro chorego najwyższym prawem” — to pierwszy nakaz moralny zawarty w przy­siędze zwanej Hipokratesową, naczelna nor­ma etyczna, jakiej od wieków podporządko­wane były cele i zadania zawodu lekarza. Od najwcześniejszych lat studiów wpajano adep­tom medycyny zasadę, że lekarz zawsze, bez względu na okoliczności, ma przekładać intere­sy chorej jednostki nad wszystkie inne war­tości.

Category

Leave a Comment