PUNKT WYJŚCIA

Posted by Posted on11 marca, 2012 Comments0

Rasę traktuje się tu jako kategorię społecz­ną. Tak też potraktowana została, gdyż w Stanach Zjednoczonych jest to wciąż jeszcze stosunkowo dobry miernik i wskaźnik pozycji społecznej. W niektórych innych kra­jach rasa jest również ważnym czynnikiem uwarstwienia i zróżnicowania społecznego. Drastycznie przedstawia się ta sytuacja w Afryce Południowej. Biorąc ,za punkt wyjścia powyższą tabelę, można poruszyć co najmniej dwa szersze prob­lemy. Pierwszy — to kwestia zamazywania prawdziwej sytuacji przez liczby średnie. Jeśli obliczylibyśmy zgony niemowląt w Afry­ce Południowej w stosunku do ogółu ludności, bez podziałów rasowych, to otrzymane współ­czynniki byłyby wprawdzie wysokie (ponad 60,0), ale nie ujawniałyby tragicznego faktu zgonu co siódmego czarnego niemowlęcia — w roku 1970! w jednym z najbogatszych kra­jów!

Category

Leave a Comment