PRZYSPIESZONE DOJRZEWANIE

Posted by Posted on27 kwietnia, 2009 Comments0

Zjawisko przyspieszonego dojrzewania fizycznego młodzieży ma ogromne konsekwencje społeczne, gdyż powstaje coraz większa rozbież­ność pomiędzy zakończeniem rozwoju fizycznego osobnika a jego doj­rzałością społeczną, która ulega opóźnieniu wskutek przedłużania się czasu nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych.Fakt powiększania się rozmiarów ciała człowieka jest nie tylko inte­resujący z naukowego punktu widzenia, lecz stwarza pewne kłopoty natury praktycznej, kiedy zaczynamy przystosowywać wyroby przemyślowe do ich użytkownika, np. przy produkcji odzieży, obuwia czy mebli.Nie umiemy na razie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zakończy się działanie trendu sekularnego. Nawet w krajach najbardziej rozwinię­tych nie stwierdzono dotychczas jego całkowitego zaniku, chociaż w warstwach uprzywilejowanych tempo tego trendu wyraźnie osłabło. Wydaje się, że w Polsce możemy oczekiwać powiększania się wyso­kości ciała oraz przyspieszenia dojrzewania dzieci jeszcze przynajmniej w następnym pokoleniu.

Category

Leave a Comment