PRZYCZYNY ZGONÓW

Posted by Posted on27 stycznia, 2012 Comments0

Dotychczas mówiliśmy ogólnie o endogenicznych i egzogenicznych przyczynach zgo­nów niemowląt i o pokrywających się z nimi w dużym stopniu przyczynach neonatalnych i postneonatalnych. Obecnie mowa będzie o po­dobnych zjawiskach, ujmowanych jednak z nieco innego punktu widzenia. Zgony występujące w krótkim czasie po urodzeniu (umieralność neonatalna) sugerują związek za stanem zdrowia matki. W miarę wydłużania się czasu, jaki upłynął od chwili porodu do momentu zgonu, zmniejsza się prawdopodobieństwo związku ze zdrowiem matki, a wzrasta prawdopodobieństwo wpływu warunków środowiskowych.W okresie neonatalnym można trafnie przewidzieć zgon noworodka na podstawie dwóch wskaźników: wagi przy urodzeniu i wieku matki. Wagę przy urodze­niu traktuje się jako funkcję stanu odżywie­nia matki.

Category

Leave a Comment