ZDROWIE MATKI

Posted by Posted on15 stycznia, 2012 Comments0

Nieodpowiednia dieta w czasie ciąży objawia się niską wagą przy urodzeniu,z czym z kolei jest związana wysoka umie-1 ralność niemowląt. Optymalny wiek rodzenia! dzieci, szczególnie pierwszych, przypada na i lata życia 20—34. U kobiet znacznie młodszych lub starszych w chwili rodzenia istnieje! większe ryzyko zgonu noworodka. Według  wspomnianego już badania GUS zgony niemowląt (na 1000 żywych dzieci) w roku 1974 według wieku matki przedstawiały się następująco: 19 lat i mniej — 26,59; 20—24 —i 22,97; 25—29 — 21,17; 30—34 — 24,15; 35—j —39 — 28,17; 40 lat i więcej — 39,21.Zarówno stan odżywienia matki, jak i wa­ga pierwszego dziecka przy urodzeniu są zwią­zane z pozycją społeczno-ekonomiczną. Gor­sze odżywienie i wczesny wiek matki są cha­rakterystyczne dla rodzin o niskim dochodzie.

Category

Leave a Comment