RÓŻNICUJĄCY STYL ŻYCIA

Posted by Posted on15 czerwca, 2015 Comments0

A może chodzi o różnicujący owe grupy styl życia, wyrażony w obyczajach dotyczących jedzenia, obrzędach religijnych, poziomie aktywności fizycznej związanej z zajmowianiem różnych w obu grupach pozycji rodzinnych czy zawodowych? Takie i podo­bne kwestie dotyczące stosunków społecznych, działań i poglądów umożliwiają socjologowi rozwinięcie ogólniejszych i bardziej szczegóło­wych twierdzeń na temat przyczyn uznawania się określonych ludzi w określonych sytuac­jach za otyłych (lub uznawania ich za takich przez innych ludzi) oraz na temat społecznych skutków ich otyłości. Wynika z tego, że zarówno wiedza na temat spalania cukru komórkowego, jak wiedza na temat zwyczajów związanych z jedzeniem mo­gą dostarczyć zasadnych, chociaż różnych od­powiedzi na zdroworozsądkowe

Category

Leave a Comment