PRZYCZYNY CHOROBY

Posted by Posted on1 sierpnia, 2014 Comments0

Nie patrzyliś­my na te materiały pod kątem przydatności zawartej w nich informacji dla naszej wiedzy o    chorobach, nowych wartości, o jakie mogą nas wzbogacić. Za oczywiste przyjmowaliśmy, że naukowa (tj. oparta na naukach przyrod­niczych) wiedza jest jedyną, godną cywilizo­wanego człowieka, i z pewną wyższością od­nosiliśmy się do wszystkiego, co nienaukowe, tj. co nie mieści się w kategoriach przyrod­niczych. Dopiero od niedawna zaczynamy ina­czej patrzeć na te sprawy, o czym będzie mo­wa .Jak wspomniałam, charakterystyczna dla naukowej medycyny jest teoria bakteryjna choroby. I tylko ta teoria odwołuje się do czynników sprawczych jednego rodzaju, mia­nowicie do drobnoustrojów.

Category

Leave a Comment