PRZEMIANY OBRAZU CHORÓB

Posted by Posted on15 września, 2013 Comments0

Nie można dokładnie ustalić, czy w ciągu wieków występowały jakieś trwałe tendencje w dziedzinie zapadalności i chorobowości. Ma­teriały, którymi rozporządzamy, obejmują zbyt krótki czas, by można było wypowiedzieć się z pewnością w tej sprawie. Można najwyżej zaryzykować kilka hipotez, opierając się na posiadanych wynikach rozmaitych serii badań przeprowadzonych w ramach National Health Survey. Jak pamiętamy, rozpoczęły się one zaledwie przed ćwierćwieczem. Wydaje się, że pod względem ogólnej zapadalności na choroby ostre nie zaszły poważniejsze zmiany o cha­rakterze trwałym. W poszczególnych latach występowały znaczne wahania sezonowe za­padalności na określone grupy chorób, ale to nic nlie móiwi o długofalowych tendencjach .

Category

Leave a Comment