PRZEKROCZENIE PUNKTU

Posted by Posted on16 stycznia, 2013 Comments0

Jeśli pominąć umieralność niemowląt (zgo­ny poniżej 1 roku życia), to krzywe umieral­ności na wykresach graficznych przebiegają  w  kierunku prostym — ku górze . Po przekroczeniu pewnego punktu w życiu (na wykresach mniej więcej między 35—40 rokiem życia) ryzyko zgonu wzrasta i zróżni­cowanie związane z wiekiem jest uwarunko­wane biologicznie.Rozróżnik „płeć” ma charakter dwoisty, społeczno-biologiczny. Czynniki środowiskowe niewątpliwie różnicują mężczyzn i kobiety, przede wszystkim w sferze pracy i zatrudnie­nia. Lecz — jak widać — różnice w umieral­ności obu płci występują już we wczesnym dzieciństwie, a nawet w życiu płodowym (płody płci męskiej giną częściej niż płody płci żeńskiej).

Category

Leave a Comment