CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE UMIERALNOŚĆ

Posted by Posted on17 stycznia, 2013 Comments0

Najrozmaitsze czynniki różnicują zgony w społeczeństwie:  dziedziczność, odżywianie, sytuacja sanitarna, służba zdrowia, zagrożenie środowiskowe. Omówienie związków między tym wszystkim a umieralnością przekracza ramy tej książki. Mogłyby to być (i wielo­krotnie bywały) tematy osobnych książek. Tu­taj chodzi o kilka podstawowych czynników różnicujących: wiek, płeć, stan cywilny, po­zycja społeczno-ekonomiczna. Są to elementy, które można stosunkowo łatwo określić zmierzyć i które są albo powinny być u­względniane w podstawowych testach dotyczą­cych zachorowań i zgonów ludności. Wiek i płeć wyraźnie różnicują umieralność. Współczynniki umieralności są wysokie w pierwszym roku życia, po czym spadają do niskiego poziomu, który utrzymuje się mniej więcej do 40 roku życia, a następnie zaczynają wzrastać geometrycznie. We wszy-* stkich grupach wieku współczynniki zgonów mężczyzn są wyższe niż kobiet.

Category

Leave a Comment