PRZEJASKRAWIENIE PROBLEMU

Posted by Posted on18 grudnia, 2010 Comments0

Przejaskrawiłam ten problem dla uwypukle­nia zróżnicowanych wyborów, jakach musi dokonywać współczesny lekarz w systemie uspołecznionej służby zdrowia. W rzeczywis­tości nie ma aż tak skrajnych różnic między lekarzami. Najczęściej ten sam lekarz musi dokonywać wyborów odnoszących się zarowno do jednostki, jak do zbiorowości, na przykład wtedy, gdy ma dwa miejsca zatrudnienia: lekarza leczącego i organizatora służby^ zdro­wia. W życiu istnieje nieprzeliczona ilość roz­maitych sytuacji, zależnych od rodzaju miejs­ca pracy, stanowiska i funkcji pełnionych przez poszczególnych lekarzy w systemie służ­by zdrowia. Inne problemy moralne, inny za­kres odpowiedzialności i inne możliwości dysponowania środkami ma np. lekarz rei0- nowy, lekarz pogotowia ratunkowego, w stacji sanitarno-epidemiologicznej, w przemyśle, na głębokiej wsi, chirurg w szpitalu powiatowym albo w klinice, lekarz „szeregowy” i „kie­rownik”.

Category

Leave a Comment