PRZEDMIOT INTENSYWNYCH BADAŃ

Posted by Posted on2 kwietnia, 2009 Comments0

Problem ten jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w pracowniach fizjologicznych wielu krajów całego świata. Opis czło­wieka w warunkach krańcowych powinien obejmować trzy ogniwa: 1. obraz doraźnych, szybko występujących zmian adaptacyj­nych w ustroju, które umożliwiają człowiekowi krótkotrwały pobyt w takich warunkach, zmniejszają upośledzenie zdolności do pracy i spraw­ność funkcji neuropsychicznych oraz redukują bezpośrednie niebezpie­czeństwo dla zdrowia i życia; 2. obraz aklimatyzacji, tzn. stopnio­wo rozwijających się zmian zwiększających tolerancję przez ustrój warunków krańcowych; 3. analizę ewentualnych szkodliwych dla zdrowia następstw długotrwałego pobytu w warunkach krańco­wych, na który pozwala zwiększona przez aklimatyzację tolerancja ta­kich warunków.

Category

Leave a Comment