PROPORCJONALNA ZALEŻNOŚĆ

Posted by Posted on22 grudnia, 2013 Comments0

Ta odwrotnie proporcjonalna zależność najsilniej przejawia się wśród ludzi z największym ogra­niczeniem sprawności: odsetek osób całkowicie niezdolnych do wykonywania głównych czyn­ności jest w grupie o najmniejszym dochodzie cztery razy wyższy niż w grupie o najwięk­szym dochodzie.Dobitnie wystąpiły te zależności również w badaniach amerykańskich, w których za wskaźnik pozycji społecznej przyjęto poziomGranice medycyny 40 wykształcenia (określony długością okresu kształcenia). Zmienna ta jest szeroko stosowa­na również w badaniach socjologicznych pro­wadzonych w Polsce i uchodzi za dobry wskaź­nik pozycji społecznej.Badania wykazują, że istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między poziomem wykształcenia a ograniczeniem sprawności do wykonywania głównych czynności.

Category

Leave a Comment