PROCES OBNIŻANIA UMIERALNOŚCI

Posted by Posted on25 listopada, 2012 Comments0

Stopniowo także w mniej uprzemysłowio­nych krajach nastąpiły lub zachodzą podobne przedłużenie średniego trwania życia, 3) wzrost chorobowości i umieralności z powodu chorób przewlekłych. Siedząc proces obniżania się umieralności niemowląt w krajach trzeciego świata można już zauważyć lub przewidzieć nieuchronnie ciążący nad nimi bagaż nowych problemów, jaki niosą z sobą choroby prze­wlekłe, charakterystyczne dla starszych grup ludności, dla ludzi, którzy przeżyli trudny okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciń­stwa. W Polsce trzy main killers były przyczyną około 53% zgonów w roku 1975. Już w roku 1967 pięć głównych przyczyn zgonów było nie­mal identycznych w Polsce i w Stanach Zjed­noczonych .

Category

Leave a Comment