NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY

Posted by Posted on19 listopada, 2012 Comments0

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to  widzimy, że czterech spośród dziesięciu przyczyn zgonów w roku 1900 nie ma w ogóle w zestawie za rok 1967. Skądinąd wiadomo, że w roku 1900 gruźlica powodowała bliska 200 zgonów (na każde 100 000 ludności), zapa­lenie żołądkowo-jelitowe — blisko 150, prze­wlekłe zapalenie nerek — około 90. W roku 1967 odpowiednio: 3,5, 3,8 i 0,5; z powodu błonicy od szeregu lat nie umarł nikt.Jeśli chodzi o Polskę, to na liście dziesięciu najczęstszych przyczyn zgonów w roku 1925 (na 10 000 mieszkańców dużych miast) pierw­sze miejsce zajmowały choroby zakaźne, a drugie — gruźlica. W roku 1967 nie ma na takiej liście zapalenia płuc i zapalenia nerek, a choroby zakaźne przesunęły się na znacznie dalsze miejsce

Category

Leave a Comment