CZĘŚCIOWE OPANOWANIE

Posted by Posted on24 kwietnia, 2015 Comments0

Takie częściowe opanowanie choroby jest też bardzo pożyteczne, ale nie jest to umiejętność całkowitego bezpośredniego wyleczenia oraz całkowitej prewencji, skierowana na centralny mechanizm lub przyczynę choroby, analogicz­nie do leczenia np. płatowego zapalenia płuc przy użyciu penicyliny lub zapobiegania cho­robie Heinego-Medina za pomocą szczepionki. Również w dziedzinie „banalnych” chorób nie śmiertelnych, takich, które zajmują leka­rzowi większość czasu poświęconego na leczenie, zarówno „organicznych”, jak „funkcjonal­nych , istnieje ogromne, może największe za­potrzebowanie na skuteczną technologię. Cho­dzi więc raczej o redystrybucję środków w oparciu o badania i obiektywne oceny efektyw­ności i sprawności podejmowanych działań. Rozwijanie takich badań jest konieczne.

Category

Leave a Comment