POT POKRYWAJĄCY CIAŁO

Posted by Posted on17 czerwca, 2008 Comments0

Pot pokrywający ciało i spadający kroplami na ziemię nie tylko nie odgrywa „pozytywnej” roli fizjologicznej, ale przeciwnie — jego utrata przy­czynia się do zmniejszenia ilości wody w ustroju, co powoduje zabu­rzenia czynności organizmu, a gdy przybiera większe rozmiary — staje się nawet groźne dla życia. Zagadnienie to będzie jeszcze omówione szerzej. Eliminacja nadmiaru ciepła z ustroju dzięki parowaniu potu jest bardzo skuteczna. Wyparowanie 1 g potu zabiera ustrojowi 0,58 kcal ciepła. Wydzielenie i wyparowanie w ciągu dnia 12 1 potu podczas np. marszu przez pustynię jest zjawiskiem pospolitym. U robotników, zatrudnionych przy pracach związanych z budową zapory na pustyni Nevada, stwier­dzono wydzielanie potu sięgające średnio 1,5 1 na godzinę. W literaturze fachowej opisano „rekordowe” wydzielanie potu u ludzi wykonujących w wysokiej temperaturze ciężką pracę, które sięgało w przeliczeniu na godzinę 4,2 1 (!).

Category

Leave a Comment