OGROMNE WYDZIELANIE POTU

Posted by Posted on7 czerwca, 2008 Comments0

Oczywiście, tak ogromne wydzielanie potu mogło utrzy­mywać się tylko przez krótki czas. Warto w tym miejscu przypomnieć, że cala ilość krwi krążącej w organizmie wynosi u człowieka 4—5 1, i dodać, że bezpośrednim źródłem wody do wytwarzania potu przez gruczoły potowe jest płyn pozakomórkowy, a w nim — osocze krwi. Nie należy sądzić, że z tak intensywnym wydzielaniem potu można się spotkać tylko w krajach tropikalnych. Autor i współpracownicy obserwowali np. u robotników jednej ze stalowni w Polsce wydzielanie potu wynoszące średnio 0,7 1 na godzinę, a w pojedynczych przypad­kach sięgające 8 1 w ciągu zmiany roboczej. Podczas ciężkiej pracy fi­zycznej, nawet w otoczeniu termoneutralnym, utrata 0,5—0,7 1 potu w ciągu godziny jest zwykłym zjawiskiem.

Category

Leave a Comment