POGŁĘBIENIE SPECJALIZACJI

Posted by Posted on14 września, 2010 Comments0

Wy­stąpi wówczas zapewne dążność do pogłębie­nia specjalizacji, która wyłoni „superspecja- listów” spośród ogólnej, specjalistycznej zbio­rowości lekarzy. Zresztą tendencja taka zaznacza się już obecnie, gdyż w Polsce mamy specjalistów I i II stopnia, a poza tym coraz węższe rodzaje umiejętności, ściśle związane z techniką. Bardzo specjalnych kwalifikacji wymaga obsługa urządzeń umożliwiających automatyzację diagnozy, urządzeń do anestez­jologii i reanimacji, jak aparaty do narkozy, do sztucznego oddychania, sztuczne płuco-ser­ce, sztuczne nerki, komory hiperbaryczne, aparaty intensywnego nadzoru, np. elektro­kardiografy, elektroencefalografy, miografy, po- lifizjografy — żeby ograniczyć się tylko do kilku przykładów.

Category

Leave a Comment