PODOBNIE JAK INNE DZIEDZINY

Posted by Posted on20 września, 2010 Comments0

Podobnie jak inne dziedziny zależne od tech­nologii — również medycyna wymaga coraz większej liczby specjalistów i o coraz węż­szych specjalnościach. We wszystkich krajach rozwiniętych szybko rosną odsetki specjalis­tów wśród lekarzy. W Polsce tylko w okresie 1960—1974 odsetek specjalistów wzrósł o ok. 11%: w roku 1960 — 53,4%, a w 1974 — 65%. W r. 1977 było ich już 71,5%. Im bardziej zaawansowany postęp techniczny — tym więcej lekarzy specjalistów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych specjaliści stanowią już 85% lekarzy. Jeśli proces specjalizacji się utrzyma (a wszystko wskazuje na to, że tak będzie), to w Stanach Zjednoczo- pych za jakieś 15—20 lat, a u nas nieco póź­niej, wszyscy lekarze będą specjalistami.

Category

Leave a Comment