INTERWENCJA KLINICZNA

Posted by Posted on30 września, 2010 Comments0

Orientacja „inżynieryjna” — umiejętność interwencji klinicznej — rozwinęła się pod wpływem ogromnego postępu technologii me­dycznej. Charakterystyczną cechą medycyny w dobie naukowo-technicznej jest właśnie rozwój medycyny klinicznej opartej na coraz lepszej technologii diagnostyki chorób i lecze­niu ich, szczególnie farmakologicznym i chi­rurgicznym. Istną rewolucję w leczeniu cho­rób spowodowało wprowadzenie takich przy­czynowych leków, jak sulfonamidy i antybio­tyki, szczepionki i surowice, a także takich leków objawowych, jak środki łagodzące ból, uspokajające czy antyalergiczne. Oszałamiają­cych osiągnięć chirurgii nie trzeba wymieniać, • gdyż są na ogół znane. Jak przejawia się orientacja inżynieryjna w skali jednostkowej?

Category

Leave a Comment