NOWE PROPOZYCJE

Posted by Posted on10 września, 2011 Comments0

Wyrazem tych potrzeb są ciągle nowe propożycje rozmaitych skal i pomiarów zdrowia, jakie masowo po­jawiają się w światowym piśmiennictwie fa­chowym. Sformułowanie definicji zdrowia przez Świa­tową Organizację Zdrowia najbardziej może uradowało psychologów i socjologów. Zapaliło się bowiem zielone światło dla badań psycho­społecznych w medycynie. Dopóki zdrowie traktowano w kategoriach biologicznych, jako brak choroby organizmu, dopóty nie było za­potrzebowania na badania zdrowia określonego jako „pełnia dobrostanu psychicznego i spo­łecznego”. Jakkolwiek to zostało wyrażone, de­finicja oficjalnie potwierdzała równorzędne znaczenie czynników fizycznych, psychicznych i społecznych w procesach kształtowania zdro­wia i choroby. Zarysowały się nowe horyzonty i możliwości badawcze.

Category

Leave a Comment