OPIS EKSPERYMENTU

Posted by Posted on18 lutego, 2015 Comments0

Autor następująco opisał ten eksperyment: „Spośród 1000 dzieci 611 miało już usunięte migdałki. Pozostałe 389 zostało zbadanych przez innych lekarzy i 1/4 zostało zakwalifikowane do tego zabiegu (ton- sillectomii). Pozostało 215 dzieci z migdałka- mi na pozór normalnymi. Dzieci te przebadała grupa jeszcze innych lekarzy, którzy zalecili tonsillectomię u 99. Te dzieci poddano badaniu znowu innej grupy lekarzy; usunięcie migdał­ków zostało zalecone u blisko połowy dzieci . Liczne badania wykazały, że niską wiary­godność mają na ogół rozpoznania w zaburze­niach psychicznych, izwłasizcza bez uchwytnego tła organicznego. Kiedy kilku lekarzy bada je­den i ten sam przypadek, to często się zdarza, ze każdy z nich inaczej oznacza chorobę.

Category

Leave a Comment