OPARCIE NA KONCEPCJI

Posted by Posted on23 sierpnia, 2014 Comments0

Badacz ten w dużej mierze oparł się na koncepcji Claude Bernarda, że istoty ludzkie posiadają mechanizm homeostatyczny, utrzymujący je w zdrowiu. Nie było to jednak tylko rozwinięcie teorii homeostazy; m.in. zdo­byczą Selyego było zwrócenie uwagi na rolę nadnercza w stresie, co miało duże znaczenie nie tylko w teorii, ale i w praktyce medycy­ny. Selye twierdził, że mechanizm homeosta­tyczny może się załamać pod wpływem na­cisków zewnętrznych lub czynników wewnę­trznych, takich jak depresja lub napięcie ner­wowe, które utrudniają lub uniemożliwiają mu sprawne funkcjonowanie. Z pomocą me­chanizmu homeostatycznego organizm jest w stanie podołać większości wymagań pod swoim adresem.

Category

Leave a Comment