NASTĘPCY I KONTYNUATORZY

Posted by Posted on14 sierpnia, 2014 Comments0

Jeśli jednak ten mechanizm się za­łamie, człowiek może popaść w chorobę. Za stresory Selye uważał przede wszystkim czyn­niki fizyczne. Natomiast następcy i kontynua­torzy tego kierunku dodali czynniki psycho- geniczne (cechy osobowości, z którymi, jak uważano, jest związana zapadalność na choro­by) i sytuacje społeczne. Rozwód, śmierć blis­kiej osoby i inne głębokie zmiany w normal­nym biegu życia potraktowano’ jako stresory, które zwiększają szanse, że dany człowiek padnie ofiarą zjadliwych bakterii czy dozna dysfunkcji narządu. Według tych koncepcji poziom zdrowia danej jednostki w dużej mie­rze zależy od stopnia zgodności osobowości ze środowiskiem społeczno-kulturowym, od zdol­ności adaptacyjnych człowieka.

Category

Leave a Comment