CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWA

Posted by Posted on30 sierpnia, 2014 Comments0

Charakterystyczne sło­wa wypowiedział w związku z tym znany lekarz: „Chorobą organiczną jest to, co mówi­my, że leczymy, ale nie leczymy; chorobą funk­cjonalną — to, co leczą znachorzy, a my chcie­libyśmy móc”.Problemy te próbowały rozwiązać teorie zwane środowiskowymi teoriami choroby. Jedną z takich specyficznych teorii społeczno- -środowiskowych jest epidemiologia społeczna. Iraktuje ona chorobę jako proces obejmujący trzy związane ze sobą jednostki: gospodarza (człowieka), czynnik szkodliwy i środowisko społeczno-kulturowe.Inna głośna teoria wyszła od pojęcia home­ostazy. W 1956 r. Hans Selye opublikował książkę pt. The Stress of Life (Stres życia). Wyłożył w niej w popularnej formie teorię stre­su, którą opisywał wcześniej w wielu pracach naukowych.

Category

Leave a Comment