OGÓLNA UMIERALNOŚĆ

Posted by Posted on20 maja, 2013 Comments0

Czytelnicy wiedzą zapewne, że jeśli chodzi o  pomiary śmierci jednostki, to w ciągu ostat­nich dwóch czy trzech dziesięcioleci doszło do pewnego zamieszania. Mniej jasne stały się kryteria śmierci, zaszły przemiany w samej definicji, trudniej jest ustalić jednoznacznie, kiedy nastąpił zgon. Przedtem określenie śmierci nie nastręczało wątpliwości. Było to zdarzenie pewne, oparte na kryteriach kli­nicznych (brak bicia serca lub tętna, brak czynności oddechowej) stanowiących nie tyl­ko normy medyczne, lecz również normy prawne — od wieków jedyne dopuszczalne kryteria śmierci we wszystkich kodeksach prawnych. Gwałtowny rozwój technologii me­dycyny spowodował jednak, że w niektórych przypadkach kryteria kliniczne orzekania o    śmierci uległy dezaktualizacji.

Category

Leave a Comment