OBSERWUJĄC TRENDY

Posted by Posted on28 czerwca, 2009 Comments0

Obserwując obydwa trendy, zwrócono uwagę, iż tempo ich wcale nie maleje, lecz wręcz przeciwnie — istnieją dokładne dane stwierdzające zwiększenie tego tempa w latach trzydziestych we wszystkich krajach rozwiniętych. Fakt powiększania się wysokości ciała osób dorosłych przy równoczesnym skracaniu się czasu rośnięcia dowodzi dużej akce­leracji rozwoju.Zanim przejdziemy do rozpatrzenia teorii wyjaśniających powyższe zjawiska, należy zwrócić uwagę, że w dotychczasowych rozważaniach operowaliśmy przeciętnymi ocenami dla całej populacji. Wiadomo je­dnak, że istnieją poważne różnice zarówno w wysokości i ciężarze ciała, jak i w miernikach dojrzewania pomiędzy różnymi warstwami w łonie tej samej populacji.

Category

Leave a Comment